Eindrapportage analysefase gepubliceerd

Op 23 november 2016 is de eindrapportage van de analysefase van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam aangeboden aan de bestuurlijke partners, te weten de regio's Gooi en Vechtstreek en Amersfoort en de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

> Bekijk de volledige eindrapportage, inclusief de onderliggende onderzoeken van de analysefase